Rättvis handel
Vi letar alltid efter unika bönor över hela världen. Vi arbetar direkt med bönder och kooperativ. Vi källa främst från Sydamerika men även från andra delar av världen. Beroende av utbudet har vi möjlighet att köpa mindre kvantiteter samt containerlaster. Vi tror på direkt handel och rättvis handel så att bönderna kan överleva från deras hårda arbete.

Maj 2, 2016