HampafrönaHampafrön är ett av få livsmedel som anses ha en perfekt balans mellan de essentiella fettsyror som kroppen behöver, nämligen proportionen 3:1 mellan omega-6 och omega-3, två av de viktigaste av dessa. De essentiella fettsyrorna (EFA) kallas just essentiella eftersom våra kroppar inte kan tillverka dem, de måste istället vara en del av vår dagliga diet. Dessa EFA används inte som energi eller lagras som andra fetter vi äter. De används som råmaterial för cellstrukturen och fungerar som prekursorer för många av kroppens vitala biokemikalier, såsom hormoner och prostaglandiner.Kallpressas på andra sidan Österjön!
I Litauen både odlas och pressas hampafröna. Fröna, som enbart kommer från kontrollerade ekologiska odlingar av industrihampa (fri från THC), rensas först mekaniskt för att avlägsna alla andra frön, växtdelar och liknande. Sedan torkas de, på en temperatur som aldrig övergår 40°C. Innan själva pressningen till sist kan börja så testas varje omgång för bakterier, tungmetaller och växtgifter.

Man genomför bara en enda jungfru/virgin-pressning av hampamassan. Denna sker i en kyld kontrollerad miljö under 40°C för att säkerställa att alla känsliga fetter bevaras intakta. Efter detta får oljan stå i mörka behållare 2-4 dagar för en naturlig stratifiering, där grumligheter kan falla till botten och separeras från den klara oljan.

April 24, 2016